Los lindes del patrimonio. Consumo y valores del pasado

Los lindes del patrimonio. Consumo y valores del pasado

Autors: Camila Del Mármol, Joan Frigolé i Susana Narotzky (eds.)
Editorial: Barcelona: Icaria: Institut Català d’Antropologia, 2010
Col·lecció: Icaria antropologia; 17

Aquest llibre és fruit del cinquè Encuentro Ibérico de Antropólogos centrat en la problemàtica dels llindars del patrimoni, el consum i els usos del passat en la societat contemporània. Presenta una mirada complexa sobre els processos de patrimonialització de la cultura i la naturalesa que obren noves vies d’interpretació del passat, convertint-se en escenaris de confrontació en els que contínuament es creen nous significats i es modifiquen les relacions de poder. El patrimoni com fenomen social no pot considerar-se aïllat dels sistemes polítics i econòmics dels que forma part, ja que ens remet a un context més ampli que inclou dinàmiques que es desenvolupen al llarg del temps, així com als subjectes implicats en elles. Els capítols que formen aquest llibre ens permeten analitzar diferents aspectes de la patrimonialització, i marca un camí exploratori que aspira a ampliar la mirada i a debatre els espais liminars en els marges del patrimoni.

Deixa un comentari