Social and Ecological History of the Pyrenees. State, Market, and Landscape

Ismael Vaccaro i Oriol Beltran (eds.) presenten aquesta obra sobre ecologia històrica, que avança en la integració de la recerca sobre els sistemes ambientals i socials, contribuint amb importants lliçons a la política contemporània dels recursos naturals i la seva gestió. Una regió tan diversa i internacional, com son els Pirineus, s’ha caracteritzat com un exemple d’excel·lència de les zones rurals de tot Europa i Amèrica del Nord. Els autors utilitzen mètodes qualitatius i quantitatius de l’economia, la història, l’antropologia i la ciència ecològica per integrar l’acció humana i l’ecologia a través d’un paisatge que es va mudar de la producció agrícola i ramadera a la industrialització, que experimentà una aguda despoblació, i ara s’està convertint en un focus de conservació i turisme. El llibre mostra com els actuals i urgents reptes de la política dels recursos han d’estar més ben il•luminats per una comprensió àmplia i a llarg termini dels éssers humans i els paisatges.

ISBN. 9781598746129
Edició. 2010
Editorial. Left Coast Press, Inc.
Col·lecció. New Frontiers in Historical Ecology Ser.
Pàgines. 271

Leave a Reply