Revista Andaluza de Antropología


Acaba d’aparèixer el web de la Revista Andaluza de Antropología en el seu primer exemplar. Aquest primer número de la Revista es presenta sota el títol de “Antropologías del Sur”. En ell s’inclouen diversos textos que tracten de la situació actual de l’Antropologia o de temes i problemes contemporanis tractats des de la disciplina que s’emmarquen en la doble coordenada de l’hegemonia de les antropologies “metropolitanes” i l’avanç en la descolonització de les antropologies “perifèriques”.

La revista es pot llegir a http://www.revistaandaluzadeantropologia.org

Deixa un comentari