VII Congreso "Las rentabilidades económicas y sociales de los patrimonios culturales y los museos"

En una recent publicació de la UNESCO, The power of culture for development (2010) se sosté que la cultura és -en totes les seves dimensions- un component fonamental del desenvolupament sostenible i, des del punt de vista funcional, una potent eina per al desenvolupament econòmic, l’estabilitat social i la protecció del medi ambient. Pel que fa al desenvolupament econòmic s’ha vingut sostenint en els últims anys la correlació positiva entre, d’una banda, la creació de museus i la posada en valor del patrimoni cultural, i, per un altra, el foment del turisme cultural.
No obstant això, la crisi econòmica actual, al costat d’unes expectatives turístiques excessivament ambicioses, està posant en qüestió la rendibilitat així com la viabilitat de moltes infraestructures museístiques i patrimonials. A més, el futur incert de molts museus es va agreujant perquè en la seva justificació es va descurar o va ignorar la seva funció sociocultural.
Així, l’objectiu d’aquest congrés és analitzar i debatre sobre les rendibilitats i viabilitat econòmic-socials dels museus, i les infraestructures patrimonials en aquest període de crisi econòmica.

Programa del congrés.

Lloc: Aula Magna. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. UPV/EHU. Donostia.
Dates: 20 i 21 d’octubre.
Més informació: http://www.oiasso.com/

Deixa un comentari