Congrés Internacional "Identitats híbrides: una visió interdisciplinària de la mobilitat social"

L’Institut de Recerca en Identitats i Societat aplega, a la Universitat de Lleida, 12 grups de recerca per a resseguir els eixos històrics, lingüístics, sociològics, culturals i antropològics que defineixen la identitat individual i col·lectiva. Fomentant la recerca des d’aquesta perspectiva, l’IRIS reprèn la hibridació com a concepte   cultural  i mètode de recerca, amb el qual analitzar la pluralitat de reptes actuals: la migració, els nous moviments d’identitat social i política, les variacions en els equilibris de gènere, les xarxes virtuals… tot des d’una perspectiva diacrònica, multidisciplinària, i geogràficament diversa que permet enfocar millor el futur gràcies a interpretar més acuradament l’actualitat i conèixer les arrels històriques del present.

Lloc: Universitat de Lleida

Dates: 16, 17 i 18 de novembre de 2011

Inscripció:  www.iris.udl.cat / secretaria@iris.udl.cat / IRIS. Despatx 1.04.4, Edifici Rectorat UdL

Programa del congrés

Deixa un comentari