Familias. Historia de la sociedad española (de final de la Edad Media a nuestros días)

Francisco Chacón i Joan Bestard. Familias. Historia de la sociedad española (de final de la Edad Media a nuestros días. Madrid: Editorial Cátedra, Col·lecció: Historia. Serie Mayor. Septiembre 2011, 1248 pp.

Convidem amb la lectura d’aquest llibre a conèixer la societat espanyola dels últims set-cents anys a través del prisma de la història de la família. És un concepte però, sobre tot, és una realitat que s’insereix en el conjunt de la societat a través del matrimoni i del parentiu; és a dir, de la filiació i de l’aliança. La positiva valoració que els ciutadans tenen de la família aprofundeix les seves arrels en el temps històric i en el significat, en el simbolisme i en el paper que han tingut en la història d’Espanya la genealogia, l’ herència, el cicle de vida i la reproducció social. Més enllà de les clàssiques divisions acadèmiques i de les etapes polítiques en que s’ha dividit la història d’Espanya d’aquest extens període de temps, les famílies han constituït, i continuen fent-ho, el nucli bàsic del sistema sociopolític i cultural.

Deixa un comentari