Inmigración, exclusión residencial y segregación espacial

Olga Achón Rodriguez. Inmigración, exclusión residencial y segregación espacial. Estudio sobre la vivienda inmigrante en un municipio de Lleida. Saarbrücken: Editorial Académica Española, 2011, 164 p.

Aquesta obra aborda la realitat residencial en la que els immigrants es troben immersos en el municipi lleidatà d’Alcarràs. Específicament, versa sobre les dificultats que aquest col·lectiu afronta en el seu accés a la vivenda. Multitud de variables venen a relacionar-se amb aquesta temàtica d’estudi, de les quals les més rellevants són la dinàmica del mercat i el prejudici de tipus ètnic l’afecta, produint desajustaments i generant exclusió residencial. És en la morfologia urbana on es reflexa l’impacte d’aquest fenomen. L’espai es metamorfoseja en la mesura en que les relacions d’inclusió i exclusió es manifesten. A partir d’ací, l’autora tracta la segregació espacial que resulta d’aquesta exclusió residencial. En última instància pretén esclarir les raons de la localització dels immigrants en determinats espais urbans. A fi de comprendre el màxim de realitats possibles analitza, així mateix, la situació dels treballadors que es concentren en els allotjaments comunitaris gestionats per el sindicat agrícola Unió de Pagesos.

Deixa un comentari