III Jornades GRECS: Recuperar allò comú, més enllà de l'espai públic

RECUPERAR ALLÒ COMÚ: més enllà de l’espai públic

Data: 01/12/2011 al 02/12/2011

Organitza: Reconstrui

PRESENTACIÓ

D’uns anys ençà va prenent força i visibilitat un ampli i heterogeni moviment que en el seu moment varem denominar “moviment silenciós”, no perquè els seus membres no fessin soroll o no se’ls pogués sentir, sinó perquè tant sols podia detectar-se estant-hi a prop. Ni tant sols creiem que fos voluntàriament silenciat pels mitjans de comunicació o pels poders polítics i econòmics, sinó que semblava emetre en una freqüència que tant sols alguns grups o persones
podien percebre.
Aquest moviment és difícil d’imaginar sense l’existència d’un moviment anterior, l’inici del qual pot situar-se a mitjans de la dècada dels setanta i, sobre tot, a principis de la dècada dels vuitanta. Sorgeix, probablement, del desencantament político-cultural de la coneguda com Transició, però sobretot de la voluntat de viure una vida diferent de la que oferien les ciutats.
Aquests moviments cap al món rural no són aliens a altres que en diferents moments històrics reclamaven canvis en les formes de vida, relacionats habitualment amb la creació o la recuperació de valors i vincles socials que havien estat presents en les comunitats camperoles.
Potser hi ha quelcom que uneix a les diferents i heterogènies protestes, moviments o insurreccions urbanes de les darreres dècades: la recerca i la pràctica d’allò comú. “Recuperar allò comú” és una reclamació que expressa una reivindicació germana de les que hi ha darrere de “Reclaim the streets” (o de l’actual “Pren la plaça”). En cap cas podem ni volem confondre l’objecte d’aquestes consignes amb el que en termes d’experts –urbanistes i polítics- s’anomena “espai públic”. Amb freqüència considerada una idea ingènua, quan no obsoleta o patètica, volem plantejar el tema de la recuperació d’allò comú, material i immaterial, com una reflexió teòrica, però també com una possibilitat en marxa.
Aquestes jornades pretenen reflexionar sobre elements essencials per a la recuperació d’allò comú, factors que al llarg de la Història s’han anat modificant amb la voluntat, o la conseqüència de trencar els vincles comunitaris i que, entre altres, estan relacionats amb diferents formes de despossessió: de la terra, dels sabers i habilitats, dels vincles socials. Observar les relacions de
poder en societats concretes en relació amb aquests elements ens ajudarà a comprendre com es defineixen els territoris tant en l’àmbit rural urbà com en el rural.
Utilitzarem alguns exemples històrics amb la intenció de que serveixin per il·lustrar el que fou possible d’aconseguir en altres temps, tot i que hagi estat amagat o modificat pels interessos historiogràfics i polítics. Altres taules estaran dedicades a repensar el territori des de l’angle d’allò comú, o a presentar i debatre sobre projectes actius en la ciutat i el medi rural, vinculats amb la lluita per altres formes de vida i de relació.

PROGRAMA

Dijous 01/12/2011

9.30 Presentació

Adelina García (UB)

Silvia Grünig (UOC)

10h-12h : Els mitjans per a la vida

Coordinadora: Adelina García

Una perspectiva sobre els mitjans per a la vida: materials (terra, aigua) e immaterials (organització per a l’obtenció d’aliments, organització de la comunitat per a la presa de decisions, gestió del territori, sabers, habilitats i altres aspectes simbolico-cognitius).

Eduard Masjuan (Historiador-UB)

“Simbiosis camp ciutat o el final del metropolitanisme de fa 100 anys a Catalunya”.

Aníbal García Arregui (Antropoleg-UB)

“’Tchau Mutirao’. Individualizació del Saber i de la Producció Agrícola al Baix Amazones”.

Rufino Acosta Naranjo (Antropoleg -Universidad de Sevilla)

“La biodiversitat cultivada com a bé comú”.

12.30h-14.30h : Allò comú en la història

Coordinador: Bernat Muniesa

En aquesta sessió es tracta de buscar a la història pràctiques i expressions de defensa o de recuperació d’allò comú.

Bernat Muniesa (Historiador-UB)

“Els anomenats socialismes utòpics”.

Antoni Castells (Economista i historiador)
“Transformacions col·lectivistes a la Industria i els serveis de Catalunya”

Adelina García (Antropóloga-UB)

“Colectivisme Agrari i Colectivitzacions al segle XX”

16.30h-19.30h : Més enllà de l’”espai públic” d’urbanistes i arquitectes

Coordinadora: Silvia Grünig (Arquitecta-Urbanista-UOC)

Una reflexió sobre allò comú que permet renovar la nostra mirada sobre l”espai públic”… i més enllà!

Francisco Jarauta (Filòsof-Universidad de Murcia)

“Pensar allò urbà”.

Antonio Lafuente (Estudios de la Ciencia-Laboratorio del Procomún)

“Invisibilitat d’allò protocomú”

Angela Giglia (Antropòloga-UAM-México)

“Espai públic i espai comú a la metròpili. Visions teòriques i pràctiques quotidianes.”

Santiago Cirugeda (Arquitecte)

“Receptes Urbanes”.

Divendres 02/12/11

10h-12h :

Practicant allò comú: experiències d’ autoorganització i autonomia en àmbit urbà

Coordinador: Pablo Romero (Antropòleg-UB)

Potser hi ha quelcom que uneix a les diferents i heterogènies protestes, moviments o insurreccions urbanes de les darreres dècades: la recerca i la pràctica d’allò comú. En aquesta taula pretenem traçar una certa genealogia però sobretot donar una mostra actual a través de tres projectes ben actius a Barcelona: el barri de Sants, Can Masdeu i Nou Barris i la Universitat Lliure La Rimaia.

12.30h-14.30h :

Recuperar allò comú al món rural

Coordinadors: Javier Escarabajal (Antropòleg-UB) i Francisca Ruiz Escudero (Agroecòloga-ISEC-Universidad de Córdoba).

En l’heterogènia amalgama d’expressions de la “neoruralitat” trobem algunes experiències que aposten per recuperar el sentit de comunitat i la autogestió. La voluntat de rescatar els vincles i pràctiques des de la proximitat i d’exercitar el compartir formen part d’un dels elements d’aquests escenaris rurals.

16.30h-19 h :

Posada… ¡en comú!

Aquesta sessió reunirà alguns dels participants i a persones que treballen sobre –o estan interessades en- assumptes relacionats amb allò comú: la terra, l’aigua, la cultura…


Lloc: Facultat de Geografia i Història
Universitat de Barcelona-Campus Raval
C/Montalegre, 6- 08001 Barcelona
Més informació a : www.ub.edu/grecs

Entrada lliure


III Jornades GRECS. PROGRAMA CATALÀ

III Jornades GRECS. PROGRAMA CASTELLÀ

r el territori- GRECS. Amb la col·laboració del Departament d’Antropologia Social i Cultural i Història d’Amèrica i d’Àfrica, Universitat de Barcelona

Leave a Reply