Comunicació i patrimoni cultural

Jornades que tenen com a objectius principals analitzar el panorama actual quant a la relació entre els mitjans de comunicació i el món de la cultura, reflexionar sobre les perspectives d’ambdós àmbits tenint en compte les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació i la comunicació, conèixer exemples de bones pràctiques, tant pel que fa a les estratègies comunicatives dutes a terme des del sector cultural com dels mitjans de comunicació que aposten per fer difusió del patrimoni cultural, i intercanviar experiències i punts de vista entre professionals de la comunicació i professionals de la cultura tot buscant punts de connexió i oportunitats de cooperació.

Lloc: Col·legi de Periodistes de Catalunya. Rambla de Catalunya, 10, pral., Barcelona

Dates: 14 i 15 de desembre de 2011

Informació: Taula de Comunicació. Tel. 934 254 823, administracio@tauladecomunicacio.net

Web de les jornades

Deixa un comentari