Bregar amb turistes

Jeremy Boissevain (ed.). Lidiar con turistas. Reacciones europeas al turismo de masa. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2011, 334 pp.

Aquest llibre té tots els ingredients per convertir-se en un clàssic de la literatura cientificosocial sobre turisme perquè suposa una ruptura en la forma amb què l’antropologia s’acosta a comprendre el fenomen del turisme. A partir d’etnografies realitzades en diferents països europeus, els autors descriuen com les destinacions turístiques tenen una dinàmica que no pot explicar-se recorrent al patró d’oposició entre natius i turistes, com es fa quan s’utilitzen models teòrics tradicionals. En molts llocs d’Europa el turisme és des de fa dècades part constitutiva de les societats, ja que marca els ritmes de la seva quotidianitat social, cultural y econòmica; cal, per tant, abordar el seu estudi des de noves perspectives.  El llibre tracta temes importants com són la identitat, els valors, la dinàmica del canvi, o les relacions de gènere.

Deixa un comentari