Etnografies contemporànies

Francisco Ferrándiz. Etnografías contemporáneas. Anclajes, métodos y claves para el futuro. Barcelona: Editorial Anthropos, 2011, 271p.

Aquest llibre, pensat per a joves investigadors que s’inicien en l’antropologia i en els seus mètodes, proposa un recorregut per el laberint d’experiències i coneixements que és la etnografia, posant l’èmfasi en la naturalesa, versatilitat i límits del treball de camp i del procés d’escriptura. El llibre defensa el rigor però també la flexibilitat de l’etnografia per adaptar-se de forma creativa a les noves realitats socials en un món globalitzat on els escenaris d’investigació es multipliquen, els actors socials es deslocalitzen les noves tecnologies han transformat l’experiència i percepció del món, i la producció, circulació i consum de coneixement s’ha diversificat enormement. El capítol final apunta cap alguns dels nous escenaris de frontera de l’etnografia, especialment l’estudi etnogràfic de les violències. Amb tot, el llibre no és exhaustiu ni pretén ser un manual d’investigació a l’ús, sinó un espai obert capaç de generar debat des d’una perspectiva històrica.

Deixa un comentari