V Jornades Internacionals de l’Asociación de Museos y Centros de Patrimonio Cultural Marítimo. 1a circular.

Tenint en compte la gran importància que ha anat adquirint i que representa actualment el Patrimoni Portuari, el Museo Marítimo Ría de Bilbao‐Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa, organitza les V Jornades Internacionals de l’Asociación de Museos y Centros de Patrimonio Cultural Marítimo que tindran lloc el 24 i 25 del proper mes de gener de 2013. Aquestes Jornades es convoquen al voltant del Patrimoni Portuari amb la idea de ser un punt de trobada de tots aquells i aquelles que treballen i s’interessen pel patrimoni marítim en les seves diverses expressions materials i immaterials. Es fa una crida especial cap a les realitats portuàries enteses des de les seves diferents facetes: etnològica, històrica, econòmica i social o d’altres afins.
Aquestes V Jornades estan adreçades als especialistes en els camps assenyalats així com a les persones dedicades a l’estudi, la investigació i la gestió del patrimoni marítim. Contempla, en general, a totes aquelles persones que mantinguin alguna relació amb l’ampli ventall d’aspectes que composen, o es relacionen, amb el Patrimoni Portuari en qualsevol de les seves formes tangibles i intangibles.

Trobareu més informació a: http://www.museomaritimobilbao.org/mmrb/adjuntos/paginas/catala.pdf

Deixa un comentari