Curs d'Estiu: els Museus i el Patrimoni en el territori. Rendibilitats i complicitats

Lleida. Del 10 a l’11 de juliol.

Amb aquest curs, la Universitat de Lleida obre un àmbit de treball específic entre els professionals dels museus, de la universitat i del patrimoni relacionat amb els museus de territori i societat, a nivell català, espanyol i europeu. Els objectius del curs són: ajudar a millorar l’eficàcia dels equipaments patrimonials del nostre país mitjançant la incorporació de nous plantejaments professionals (teòrics i pràctics) que permetin adaptar-los a les noves necessitats i oportunitats dels temps actuals; ajudar a redefinir les funcions i usos dels museus mitjançant el coneixement de les noves tendències que estan sorgint a Europa i a altres llocs del món, i crear un lloc estable de trobada anual per fer arribar aquestes noves tendències als professionals del nostre país; reforçar el treball en xarxa com una estratègia de futur en el món del patrimoni; proporcionar formació a tècnics, professionals i persones directa o indirectament implicades, o simplement interessades, en la gestió dels museus i el patrimoni cultural; i, atès que no hi ha oferta al respecte, esdevenir un curs de referència sobre Museus de societat en el panorama de la formació universitària continuada.

Podeu veure el programa al següent link:
http://www.udl.cat/export/sites/UdL/serveis/estiu/arxius/2012/02L3.pdf

Deixa un comentari