El parlar de Cambrils

Navarro Gómez, Pere. El parlar de Cambrils: estudi fonètic, morfosintàctic i lèxic. Cambrils – Valls: Ajuntament de Cambrils i Cossetània, 2012

Acaba d’aparèixer aquesta extensa i ben documentada monografia que descriu la llengua tal com, a inicis del segle XXI, es parla a Cambrils, la penúltima població de costa que es troba en l’àrea del català oriental. Constitueix una aportació al coneixement tant de la realitat local com de la diversitat de la llengua.

El filòleg cambrilenc Pere Navarro està considerat la màxima autoritat del país en dialectologia catalana i anteriorment havia publicat recerques sobre els parlars d’altres territoris.

El treball recull les característiques de la fonètica, la morfologia i la sintaxi usades pels cambrilencs. La part més extensa del treball, però,  està dedicada al lèxic, amb més de 4.000 paraules i de 200 expressions explicades, contextualitzades i agrupades en àmbits temàtics com els oficis, els jocs, la família, el menjar, els animals domèstics, els bolets, el camp i la mar.

Aquesta extensa descripció l’acompanya d’una reivindicació enèrgica de l’ús del patrimoni lingüístic com a element identitari, en contraposició a la homogeneïtzació que amenaça de portar-nos a l’extinció de les realitats lingüístiques locals.

Deixa un comentari