Aproximacions al treball de Loïc Wacquant

Ignacio González Sánchez (Editor). Teoría social, marginalidad urbana y estado penal. Aproximaciones al trabajo de Loïc Wacquant.  Madrid: Dykinson, 2012, 459 p.

El present llibre recull una sèrie de treballs que comenten, expliquen o critiquen l’obra de Loïc Wacquant, o que l’han utilitzat per desenvolupar recerques originals o interpretar determinats fenòmens socials des d’una òptica diferent.

Loïc Wacquant és professor de Sociologia a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, i  investigador en el Centre de Sociologie Européene a  París. La seva importància a les ciències socials ha anat en augment en las dues últimes dècades. Ha passat de ser conegut com col·laborador de Pierre Bourdieu a ser un respectat  investigador; les seves obres han suposat importants aportacions als respectius camps que estudien, i han estat objecte de recents debats. Els seus temes d’interès abasten la teoria sociològica, el cos, la desigualtat urbana, la dominació etnoracial i el paper i el desenvolupament de les presons i de la policia.

Reflex d’aquesta varietat és la presència de diverses disciplines entre els autors d’aquest llibre: sociòlegs, antropòlegs, politòlegs, criminòlegs i penalistes. Així mateix,  la repercussió internacional de l’obra de Wacquant es veu reflectida en la seva procedència: España, França, Itàlia, Grècia, Alemanya, Argentina i Puerto Rico.

Deixa un comentari