Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial: iniciatives i projectes d'interès

Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera. Pl. de Santa María, s/n, Nájera (La Rioja)
Del 16 al 18 de juliol de 2012


Les manifestacions culturals immaterials han estat incorporades al concepte de Patrimoni Cultural molt recentment. L’especial naturalesa d’aquests béns culturals immaterials ha portat al desenvolupament d’intervencions articulades sobre criteris i metodologies sovint dispars. Aquestes jornades pretenen fer una revisió i una anàlisi tant dels documents de caràcter internacional com del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprovat el 2011 i en el què hi va participar la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional en representació de Catalunya. A més, en aquestes jornades s’exposarà una visió del panorama del Patrimoni Cultural Immaterial a diferents comunitats autònomes espanyoles.

Així mateix, les jornades tenen com a objectiu donar a conèixer iniciatives específiques relacionades tant amb els béns inscrits a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de  la UNESCO, com exemples de bones pràctiques registrats per la mateixa institució. Finalment, s’analitzaran determinades incoacions i llurs respectives problemàtiques i s’exposaran experiències en el camp de la difusió i transmissió d’aquest patrimoni desenvolupades en diferents entorns.

Coordinació: Rocío Salas Almela rocio.salas@mcu.es

Direcció: María Pía Timón Tiemblo (IPCE) mpia.timon@mecd.es

Programa detallat de les jornades

Deixa un comentari