VIII Congreso "El futuro de los proyectos patrimoniales y museísticos: innovaciones en tiempos de crisis"

Donostia,18 i 19 d’octubre de 2012.

Aula Magna. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. UPV/EHU.

A la dècada dels 60 del passat segle es va iniciar un intens debat en el camp del patrimoni cultural i dels museus que va qüestionar la funció social i el significat cultural de les infraestructures patrimonials i museístiques, a més de les seves pràctiques i mètodes de treball tradicionals. D’aquest procés van néixer noves concepcions del patrimoni cultural, molt més obertes i àmplies que les representades pel patrimoni històric-artístic o monumental. Això va conduir a l’aparició de noves formes d’infraestructures patrimonials com, per exemple, els ecomuseos, els museus de barri, els museus locals, els centres d’interpretació, els museus d’arqueologia industrial o els parcs arqueològics. En l’àmbit teòric un dels seus majors exponents va ser la Nova Museología.

“Identitat”, “democràcia cultural”, “participació social”, “territori”, “desenvolupament local”, “fòrum”, “pluridisciplinaridad” o “valor simbòlic” dels béns culturals són conceptes que es van afermar en el camp patrimonial i museístic. Aquests van donar lloc a un nombre important de nous projectes o van portar la renovació dels ja existents. No obstant això, molts dels projectes han entrat en crisis amb el pas del temps.

Així ens trobem en un període de reinvenció patrimonial i museística -Alcalde, G; Boya, J. i Roigé, X. (2010) Museus d’avui: els nous museus de societat–. Partint d’iniciatives concretes, l’objectiu d’aquest congrés és analitzar i debatre sobre noves propostes museológicas i museográficas que legitimin la funció social i el significat cultural d’aquestes infraestructures culturals. El congrés segueix en certa mesura el lema del Dia Internacional dels Museus proposat per aquest any per l’ICOM: “Museus en un món canviant. Nous reptes, noves inspiracions”. Com s’indica en un dels temes triats per al Dia: cal innovar per respondre als canvis socials i adaptar-se a les expectatives dels seus visitants i comunitats.

Podeu consultar el programa complet a http://www.irun.org/oiasso/home.aspx?tabid=1020

Deixa un comentari