Nou conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i les entitats de l'Observatori

Ahir dimecres 3 d’octubre es va realitzar l’acte públic de signatura del conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i les tretze entitats que conformen l’Observatori per a la Recerca Etnològica de Catalunya per al trienni 2012-14. Aquest conveni, que té com a antecedent un altre signat el gener de 2008 per les deu entitats que llavors feien part d’aquesta xarxa, té per objectiu el foment de la recerca i la preservació del patrimoni etnològic a Catalunya, a partir de les d’actuacions de recerca, conservació i difusió de les principals entitats especialitzades.

En l’apartat de difusió, el conveni preveu que les entitats continuin aportant continguts al bloc etnologia.cat i proporcionant  informació sobre el desenvolupament de la recerca a través de publicacions, jornades, exposicions i espais de reflexió. D’igual manera també es comprometen a seguir fent difusió a través dels seus propis mitjans de les activitats de l’Observatori i de la recerca realitzada en el marc de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya

El conveni expressa el compromís de col·laboració del Departament de Cultura per tal de facilitar que cadascuna de les entitat porti a terme els seus projectes de recopilació de dades i materials i a la vegada actuïn com a canal de difusió dels estudis i informes sobre patrimoni etnològic finançats des del Departament de Cultura. Amb aquestes aportacions el Departament continuarà actualitzant “l’estat de la qüestió” de la recerca etnològica per al conjunt de Catalunya, que recull informació sobre les recerques que s’han realitzat i sobre les persones i entitats del sector, amb la finalitat de millorar l’eficàcia de les seves actuacions. Tot i que el conveni no marca cap compromís de caire econòmic, el departament de Cultura es compromet, en la mesura del possible, a col·laborar en el finançament de les activitats programades.

Deixa un comentari