Noves topografies de la cultura

Angela Giglia i Amalia Signorelli (Coord.). Nuevas topografías de la cultura. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Juan Pablos Editor, 2012, 284 p.

Aquest llibre és un intent col·lectiu per raonar des de diverses posicions i disciplines sobre fenòmens que sorgeixen en el camp cultural, polític i social, i que impulsen a l’antropologia a construir interpretacions novadores de la realitat contemporània. La discussió al voltant d’aquests temes fou convocat en ocasió d’un congrés internacional organitzat pel Departamento de Antropologia conjuntament amb el cos acadèmic Cultura Urbana, per a assenyalar les coincidències i les diferencies derivades de l’observació d’aquests processos en diferents horitzons geogràfics. El comú denominador el constitueix l’afany per construir conceptes i categories de l’anàlisi cultural, que siguin especialment útils per entendre la re configuració de la relació entre cultura, llocs i ciutadania, en un context d’intercanvis globals i redefinicions socioterritorials de la ubicació dels subjectes i als seus espais d’acció i de pertinença, amb l’objectiu de dibuixar mapes conceptuals nous, això és, noves topografies de la cultura.

Deixa un comentari