Museos y turismo: expectativas y realidades

Els sistemes turístics, museístics i patrimonials són complexes, així com la seva interrelació. Sobre aquestes complexitats, on diferents i variats agents actúen en funció dels seus valors i interesos, tracten els articles que recull aquesta publicació, actes del  VII Congrès “Las rentabilidades económicas y sociales de los patrimonios culturales y los museos” que tingué lloc a Donostia el 20 i 21 d’octubre de 2011.

Arrieta Urtizberea, Iñaki (ed.)

Museos y turismo: expectativas y realidades.

Euskal Herriko Unibertsitatea. Argitalpen Zerbitzua.

Bilbao, 2012.

222 pp.

Deixa un comentari