Embarcacions menors catalanes de construcció artesanal

Institut d’Estudis Catalans. Sala Pi i Sunyer
C. del Carme, 47, Barcelona
Dimecres 27 de febrer, 18.00 h

RIBÓ GOLOVART, Alexandre (2012) Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (Monografies de les seccions de ciències; 22), 304 p.

L’autor vol omplir un buit en la bibliografia nàutica catalana, que habitualment analitza només els bastiments marins i s’oblida dels que naveguen per rius i estanys. Per això fa una proposta de classificació molt rigorosa de tots aquests bastiments sense deixar de banda detalls aparentment insignificants. La recerca de camp realitzada, la varietat de fonts consultades i el tractament de la informació obtinguda confereixen rigor i una gran riquesa de continguts a l’obra. Aquest estudi és una mostra de la tasca de recerca duta a terme durant anys per Alexandre Ribó, oficial de la marina mercant, geògraf i estudiós de la llengua catalana. Intervindran en l’acte: Carles Bas, membre de la Secció de Ciències Biològiques, Salvador Alegret, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, i Joan Veny, membre de la Secció Filològica.

Informació: Institut d’Estudis Catalans

Deixa un comentari