Les festes en una era postcristiana

La publicació  “La Festa Mare. Les festes en una era postcristiana”, d’Antonio Ariño Villarroya i Sergi Gómez i Soler, és un treball on es mostra com les celebracions, els actes i les festivitats, lluny de desaparèixer trepitjades pel progrés tècnic i les transformacions estructurals del nostre temps, han experimentat una extraordinària revitalització. Per això, Ariño i Gómez estudien l’evolució dels rituals que la societat celebra al marge del marc eclesiàstic i analitzen el grau de desafecció cap a la religió catòlica. Alhora, destaquen com les festes no han entrat en una fase de decadència, sinó més aviat al contrari: s’han transformat i constitueixen el fenomen més vigorós de la societat civil.

Amb aquesta obra, els autors registren els canvis que s’han produït en les últimes dècades i reprenen una tasca començada fa 30 anys i que va quedar plasmada en un llibre “Festes, rituals i creences”, aparegut el 1988 com volum quart de la sèrie Temes d’ Etnografia Valenciana del museu de la Diputació de València.

Autors: ARIÑO, Antonio et GÓMEZ, Sergi
Títol: La festa mare. Les festes en una era postcristiana.
Col·lecció: Temes d’etnografia valenciana, 7.
Edita: Museu Valencià d’Etnologia.
ISBN: 978-84-7795-650-1

Deixa un comentari