L'Observatori canvia de nom

El passat 23 de gener, en el transcurs de la 39a reunió ordinària de l’Observatori per a la Recerca Etnològica a Catalunya celebrada al Museu Etnològic del Montseny (Arbúcies), la xarxa d’entitats que el conformen van decidir modificar-ne el nom pel d’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial. El canvi de denominació obeeix principalment a la voluntat de mantenir les principals senyes d’identitat d’aquesta xarxa i, d’altra banda, a la d’adaptar-lo al nou context que viu el patrimoni etnològic a la segona dècada del segle XXI. Així, s’incorpora la paraula “patrimoni”, la qual va associada habitualment a conceptes com el de “recerca”, “documentació”, “difusió” o “salvaguarda”, totes elles missions que té encomanades l’Observatori. Per altra part, s’ha incorporat el mot “immaterial” atesa la ha força amb què ha entrat aquest concepte dins el món del patrimoni de la mà de la Convenció de la UNESCO de 2003, i davant la constatació que aquest document l’associa quasi de manera exclusiva a la part intangible del patrimoni etnològic. No està previst que la xarxa compti amb una imatge identificativa pròpia ja que des del principi (any 2000) fou concebut com un servei d’un programa més ampli, el de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya.

Llegiu aquí informació més detallada sobre les funcions, la denominació i la xarxa territorial de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial.

Deixa un comentari