Les pràctiques de salut de les dones: una perspectiva històrica

Monestir de Sant Feliu de Guíxols. Pl. Monestir s/n
Divendres 24  de maig de 2013, 19.30 h


La història de la medicina de les darreres dècades ha fet palès el protagonisme de les dones en l’atenció a la salut i la malaltia, normalment destacant els aspectes més rellevants de la seva pràctica professional. Partint d’una relectura de texts i fonts iconogràfiques de la baixa edat mitjana, aquesta conferència planteja una mirada que busca també reconèixer la riquesa, importància i intensitat de les seves activitats de cura en l’àmbit quotidià, i la tensió entre el coneixement expert de les dones i el coneixement institucional. Conferència del cicle Salut i Societat, a càrrec de la Dra. Montserrat Cabré (Universidad de Cantabria).

Deixa un comentari