Antropologia i Innovació

Taller d’Antropologia i Innovació

Professor: Dr. Jordi Colobrans (Fundació i2CAT-UB)
Durada: 5 sessions
Dedicació: 15 hores presencials repartides en 5 sessions de 3 hores (un per setmana), 60 hores de treball autònom tutelat. Total dedicació al taller: 75 hores
Sessions: 2, 5, 9, 12 i 19 de Juliol de 15:00 a 18:00 h
Preu alumne: 185€
Socis ACPA 10% descompte

Inscripcions 2n taller: de l’1 al 28 de juny.
Places limitades (mínim de 15 persones inscrites per realitzar el taller)

Introducció

En aquests taller els practicants fan una aproximació etnogràfica aplicada a la innovació. El treball personal de l’investigador, el treball de camp amb usuaris i el treball en equip entre investigadors són reals. Els practicants formen equips de recerca.


Objectius


Objectiu general:

 • Capacitar als practicants per a realitzar aproximacions etnogràfica aplicades a la innovació

Objectiu específic:

 • Dissenyar un projecte d’innovació
 • Documentar l’estat actual d’una pràctica socio-econòmica
 • Documentar les experiències dels usuaris
 • Analitzar les experiències dels usuaris
 • Generar un informe de proposta de canvis

Objectius concrets

 • Aprendre a dissenyar un projecte d’innovació
 • Aprendre a utilitzar el doble rol d’usuari-investigador com a font de coneixement
 • Aprendre a enriquir l’experiència de l‘usuari-investigador amb reunions amb usuaris
 • Aprendre a generar coneixement a través de la interacció amb els usuaris
 • Analitzar i ordenar col.lectivament la documentació generada
 • Presentar una proposta de canvis

Temari

 • L’etnografia focalitzada
 • Els usuaris-investigadors i les autoetnografies
 • Els projectes d’innovació
 • Els tallers d’usuaris actius
 • Screener i guies de recerca
 • L’anàlisi de la informacio etnogràfica
 • Els informes etnogràfics

Avaluació

Per aconseguir la certificació del taller, els practicants han de demostrar que han assistit al taller, que han fet un treball personal, un treball de camp, i un treball en equip.

Organització del taller

El taller s’organitza al voltant d’una experiència pràctica. Els practicants treballen autònomament i, un cop per setmana, es coordinen, comparteixen i comenten les seves experiències amb el professional que guia i orienta l’activitat de la propera sessió.

Perfil i experiència del ponent

Jordi Colobrans

Llicenciat en Antropologia Cultural (1991) i Doctor en Sociologia (1996) per la universitat de Barcelona amb una tesi sobre cultures organitzatives dins del programa de doctorat d‘Estructura i Canvi Social. Ha estat Visiting Student al Department of Anthropology de la Cornell University (Ithaca, New York), i té un posgrau de Marketing Estratègic (1992) i un de eLearning (2002) per Barcelona Activa. Actualment és coordinador de la Unitat de Living Labs i consultor de la Fundació i2CAT on treballa en projectes de recerca i innovació tecno-cultural amb enginyers i dissenyadors. Ha treballat com a consultor freelance en diversos projectes d’innovació social al Citiliab de Cornellà, amb l’Institut de Cultura de Barcelona i amb diverses fundacions, institucions i empreses des de 2009 en diferents projectes en els sectors de cultura, educ aci ó i salut. Els seus camps de recerca són User Experience Research, Qualitative Market Research, Applied Ethnography, Technology, Society and Culture, Techn-Anthropology. Acadèmicament és professor associat del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la UB des del 2006 on imparteix assignatures de consum, tècniques qualitatives de recerca, treball, cultura i comunicació. Col.labora en el màster de Recursos Humans d’AEA on imparteix l’assignatura de Valors i Cultura Organitzativa. Com a investigador ha participat en projectes europeus sobre comunciació i tecnologies de la informació des de 1998 i participa en projectes d’innovació des del 2005. Té diverses publicacions sobre tecnologia i cultura, i tècniques d’investigació qualitatives.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Taller d’Antropologia i Innovació

Envieu a acpa@antropologia.cat

Tel 93 321 22 59

Dades Personals

Nom:

Cognoms:

Adreça:

C. P.:

Població:

c/e:

Telèfon:


Preu per taller

(   ) 185 €

(   ) 166,5 € Soci ACPA

Forma de pagament

Transferència bancaria al compte Triodos Bank 1491 0001 21 2023912724, indicant el vostre nom i cognoms. Envieu copia del pagament a acpa@antropologia.cat

Vull fer-me soci de l’ACPA http://acpantropologia.blogspot.com.es/p/butlleta-dinscripcio.html

Deixa un comentari