Aplecs del Parc Natural de l'Alt Pirineu

L’Associació Silene, amb la col·laboració del Parc Natural de l’Alt Pirineu desenvolupa des del mes de maigi fins a l’octubre un treball sobre els principals aplecs que es duen a terme a l’entorn del Parc amb l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni immaterial vinculat als aplecs d’aquest territori i millorar la capacitat dels agents clau per conservar-los i valoritzar-los. Una vintena d’aplecs se cel·lebren al Parc i a la seva àrea d’influència de forma anual,  esdeveniments dotats d’una important dimensió cultural, social i espiritual.

El treball, parcialment subvencionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i cofinançat pel fons FEADER, té per objectiu analitzar i donar a conèixer el patrimoni immaterial vinculat als aplecs d’aquest territori i millorar la capacitat dels agents clau per conservar-los i valoritzar-los. Té tres línies d’actuació: sensibilitzar la població local del patrimoni immaterial associat als aplecs , capacitar el personal tècnic i gestor del Parc, organitzacions i altres entitats col·laboradores i divulgar els valors culturals i espirituals dels aplecs entre els visitants i la població local.

Deixa un comentari