El Museu de les Terres de l’Ebre promou que la Generalitat de Catalunya declari “Zona d’Interès Etnològic” les coeteres del delta de l’Ebre

El Museu de les Terres de l’Ebre ha iniciat els treballs de recerca i catalogació per promoure que la Generalitat de Catalunya declari “Zona d’Interès Etnològic” (ZIE) la trentena de coeteres que encara es conserven al delta de l’Ebre. Són les petites construccions on es conservaven i des d’on es llençaven, fins als núvols de tormenta, els coets que, trencant les pedregades, tractaven de protegir la collita de l’arròs . Aquesta és una de les set categories en les quals es classifiquen els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) catalans. La llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català defineix les ZIE com “conjunts de vestigis, que poden incloure intervencions en el paisatge natural, edificis i instal•lacions, que contenen en llur si elements constitutius del patrimoni etnològic de Catalunya”, i la llei 2/1993 de Foment i protecció de la Cultura Popular i Tradicional i de l’Associacionisme cultural reconeix com a part del patrimoni etnològic de Catalunya: “els immobles i les instal•lacions emprats consuetudinàriament a Catalunya les característiques arquitectòniques dels quals siguin representatives de formes tradicionals”. Fins avui, només dos zones han estat declarades ZIE: el barri de les Adoberies de Vic, el 2009, i el massís de les Gavarres,  el 2011.

Més informació: Museu de les Terres de l’Ebre. C/ Gran Capità, 34. 44870 Amposta

Telèfon: 977 702 954

info@museuterresebre.cat www.museuterresebre.cat

Deixa un comentari