Sabers culturals

Cátedra, María; Devillard, Marie José [eds.].  Saberes culturales. Homenaje a José Luis García García. Barcelona: Edicions Bellaterra [SGU], 2014

Aquest volum presenta una reflexió sobre el “coneixement cultural” i la seva transmissió, inspirat en l’obra de José Luis García García. Objectes d’investigació, conceptes, enfocaments i propostes per a l’anàlisi, especialment en el camp de la Antropologia cognitiva i lingüística, Antropologia del coneixement i de les polítiques econòmiques són revisats. Dins aquest marc, la teoria i epistemologia, la noció de cultura, diversitat i heterogeneïtat, qüestionament de la tradició i la política de patrimoni, el paper de la ficció i l’escriptura, la construcció de categories i altres qualificadors i hàbits de pensament, identitat, llengua, estereotips i ideologies lingüístiques, són centres crítics i analítics que abasten la totalitat. En aquest sentit, els diferents universos empírics que apareixen aquí aporten noves perspectives a una reflexió col·lectiva que incita a no tractar de mode irreflexiu o retòric els paradigmes i/o categories analítiques.

Deixa un comentari