Crida a presentar propostes de recerca a la IV Jornada Recerca Local, Patrimoni i Història Marítima

Autor: Josep Giribet. CC BY-NC-ND. Font:calaix.gencat.cat/handle/10687/14022 – http://www.europeana.eu/portal/record/2023818/10687_14022.html

Termini per a presentar propostes: 10 d’octubre de 2014
Data de la IV Jornada: Dissabte, 29 de novembre de 2014
Lloc: Sala d’actes del Museu Marím de Barcelona (Av. de les Drassanes), Barcelona.

Crida a presentar propostes de recerca a la IV Jornada Recerca Local, Patrimoni i Història Marítima.

Amb la voluntat de donar continuïtat a l’iniciativa engegada al 2009 pel Museu Marítim de Barcelona, l’Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, aquestes entitats promouen la IV Jornada Recerca Local, Patrimoni i Història Marítima, que se celebrarà a la sala d’actes del MMB el 29 de novembre de 2014.

Es planteja la Jornada amb una doble finalitat: per un costat, servir de punt de trobada i intercanvi d’idees i projectes al voltant de la història i la cultura marítima i, de l’altre, la trobada ha de permetre copsar l’estat de la qüestió i traçar unes línies de futur posant en valor què és i què pot ser la recerca local en aquest camp.
El Museu Marítim de Barcelona ha impulsat des de sempre, com a una de les seves línies prioritàries d’actuació, el desenvolupament de programes de recerca i la difusió dels resultats d’aquests projectes, amb la voluntat d’esdevenir un centre de referència pel que fa a la història i la cultura marítima del nostre país, i punt de trobada de tots aquells que s’interessen per la mar com a espai de cultura.
Per aglutinar esforços el Museu va constituir l’OBSERVATORI PERMANENT D’HISTÒRIA I CULTURA MARÍTIMA DE LA MEDITERRÀNIA, una iniciativa a l’entorn de la qual s’articulen els programes i les activitats realitzades pel museu amb la finalitat de conèixer més i millor el nostre passat vinculat al mar i les manifestacions que ahir i avui aquesta vinculació ha generat. L’Observatori és una estructura creada amb la finalitat de fomentar les activitats de recerca de caire interdisciplinari en diversos dominis de la ciència, la tècnica o les arts, i molt especialment en la cultura i la història marítimes.
En conseqüència, les entitats organitzadores animen als centres i als investigadors a participar activament a la Jornada presentant-hi recerques i projectes que tinguin relació amb la temàtica marítima.

Fitxa a omplir per a presentar propostes per a la IV Jornada, aqui.

Per assistir a la jornada cal inscripció prèvia, gratuïta. El preu del dinar és de 16 €, i es pot pagar el mateix dia

Organitza: Museu Marítim de Barcelona, Institut Ramon Muntaner i lCoordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana

Per a més informació i enviar propostes :
a/e: gonzalezsin@diba.cat / tel. 933 42 99 20

Deixa un comentari