Investigar migracions amb teatre

Curs “Investigar migraciones con teatro”

A càrrec de: Enrique Santamaría,

Dates: 9 d’octubre de 2014    –

Horari: de 16:00 a 20:00 h

Organitzen: ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Grup de treball en “Socioantropologia dels mons contemporanis” de l’Institut Català d’Antropologia (ICA)

Lloc:  Sala Puig i Cadafalch, Institut d’Estudis Catalans, c/ del Carme, n. 47, Barcelona.

Inscripcions: https://docs.google.com/forms/d/1Cdw_7GScGD9MYu3F__9JHIRQBw7965HDCn7tVcGH2vM/viewform?edit_requested=true

CONTINGUTS (el curs es farà en castellà)

En continuïtat amb la formació metodològica que des de l’ERAPI venim proposant ―i en particular pel que fa a investigar amb art―, en aquest curs ens endinsarem en els usos que les pràctiques teatrals poden tenir en els processos d’investigació social, focalitzant la mirada en l’estudi de les actuals migracions i dels fenòmens que els hi són connexos.

Per això, a més d’assenyalar els encontres i desencontres entre teatre i ciències socials i de considerar l’estudi de les obres de teatre com a mitjà per elucidar els imaginaris i les representacions col·lectives sobre les migracions i els migrants, en el curs es tractarà amb especial deteniment , recorrent a l’anàlisi detallada d’algunes recerques concretes, el recurs metodològic a les dramatitzacions en la producció d’informacions i d’interpretacions. D’aquesta manera, es consideraran les seves fonamentacions epistemològiques, les seves aportacions metodològics, les seves posades en pràctica i els resultats específics als quals la investigació han donat lloc.

Així mateix, en el curs farem també especial èmfasi en el possible encara que poc transitat ús expressiu que les dramatitzacions poden tenir en la presentació i divulgació de les troballes científico-socials.


Deixa un comentari