La festa popular, la catalanitat cívica

El proper divendres 14 d’agost, a les 19h, s’inaugurarà al Palau Municipal de Tarragona l’exposició La festa popular, la catalanitat cívica.

L’objectiu de l’exposició, que es podrà veure fins al 24 de setembre de 2015, és donar a conèixer la pregonesa i l’actualitat del fenomen festiu, no tant des d’una òptica d’estudi antropològic o etnològic, sinó des del punt de vista de la sociologia i de la política, entenent la política com la participació de les persones en els afers ciutadans.

L’exposició mostra com la festa popular va més enllà d’omplir el temps d’oci cultural de la societat. Les manifestacions festives emmarquen les relacions entre les persones que viuen en societat i les seves relacions amb el medi que les envolta. Entre d’altres coses, celebren la relació de l’home amb la natura, el treball, la religió, l’oci, l’art i la cultura.

Lloc: Palau Municipal. Pl. de la Font, 1, Tarragona

Data: divendres 14 d’agost de 2015, a les 19 h

Més informació: Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. Tel. 977 251 500, sttarragona.cultura@gencat.cat

Durant dècades, mancada de les eines de l’estat modern, l’activitat civicopolítica de la societat catalana es va expressar a través de diversos elements culturals com ara la literatura, l’arquitectura i la música. Avui, la festa popular és un dels pocs moviments de masses de caràcter inequívocament català del qual disposa la nostra societat per manifestar la dimensió cívica dels seus membres.

La mostra consta de cinc àmbits diferenciats. El primer recull una sèrie de consideracions generals que són universals, vàlides per a qualsevol societat. La resta d’àmbits se centren en l’àrea cultural catalana i miren de detenir-se en els aspectes més rellevants i significatius de la cultura popular que permeten descriure la seva evolució i explicar la festa tal com avui l’entenem.

Targetó d’invitació a la inauguració

Deixa un comentari