Anales de Museo Nacional de Antropología XVI/2014: antropologia visual

Acaba d’aparèixer publicat en línia, amb data de 2014, el número XVI de la revista Anales del Museo Nacional de Antropología, que edita el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport a proposta de la Subdirección General de Museos Estatales. Aquest número és un monogràfic sobre antropologia visual.

Consulteu-ne el contingut sencer fent clic aquí o damunt de la imatge.

Leave a Reply