El diari etnogràfic de J. Frigolé durant el seu treball de camp a Calasparra (1971-1974)

Museu Valencià d’EtnologiaC. de la Corona, 36, València

Divendres 6 de març, 19.00 h (en el marc de l’entrega del IV Premi d’Investigació J.F. Mira)

Museo del Esparto de Cieza. C. Pablo Iglesias, 53, Cieza (Múrcia)
Dilluns 9 de març, 20.00 h

Sala de Juntes de la Fac. de Geografia i Història UB.
C. de Montalegre, 6, Barcelona

Dilluns 16 de març, 18.30 h (cartell de l’acte)

Frigolé, Joan (2015) Las conversaciones y los días en Calasparra. Diario etnográfico 1971-1974. Alzira, ed. Neopàtria i Asociación Valenciana de Antropología (Antropo-lògiques; 9), 252 p.

L’etnografia proporciona la base empírica a l’Antropologia social mitjançant el treball de camp, concebut com un procés d’observació participant en el que la personalitat de l’investigador es l’instrument principal. El diari de camp és el fruit més genuí del treball de camp i la seva publicació constitueix un acte de transparència científica, que projecta llum sobre les pràctiques d’investigació. La fiabilitat del diari es basa en la proximitat, la memòria i l’escriptura immediata.

Las conversaciones y los días en Calasparra conté les notes etnogràfiques escrites durant una investigació de camp realitzada a Calasparra (Múrcia) per l’antropòleg Joan Frigolé en la primera meitat de la dècada de 1970. Fa referències, entre altres aspectes, a la divisió del treball i a categories socio-laborals més significatives, a l’ampliació del mercat de treball degut al dinamisme de l’agricultura comercial, a la construcció i les migracions temporals, als conflictes entre parcers i propietaris agrícoles al voltant dels usos i costums de la parceria, a formes de sociabilitat i diferenciació sociocultural -un dels signes de la qual era el matrimoni consuetudinari “llevarse la novia”-,

a tensions i conflictes político–religiosos entre els capellans i el grup dominant pel control dels símbols religiosos més rellevants, a relacions i estereotips entre els que emigraren i el que restaren, a la crítica social i política cap al final del franquisme, a categories culturals i valors relacionades amb els rols sexuals, etc. El diari no és el resultat d’una enquesta detallada sobre un tema, sinó d’una recerca amb un focus molt obert per tal de detectar elements significatius d’una estructura social i un sistema de valors i les seves relacions.

La publicació del diari etnogràfic del treball de camp de Frigolé a Calasparra segueix a altres llibres que ha publicat sobre l’estructura i la cultura de la mateixa localitat: Un hombre. Género, clase y cultura en el relato de un trabajador (1998), Llevarse la novia. Estudio comparativo de matrimonios consuetudinarios en Murcia y Andalucía (1999, tercera edició) i diversos articles. Las conversaciones y los días en Calasparra consta d’un prefaci escrit per la néta d’un dels informants que apareix en el diari, una presentació on es caracteritza la localitat murciana, context de la recerca, la investigació de camp i el seu objecte d’estudi, la personalitat de l’investigador, la del diari i la seva edició, i finalment el corpus de dades etnogràfiques.

Deixa un comentari