La Revista d'Etnologia de Catalunya, en anglès

Acaba d’aparèixer publicat el núm. 40 de la Revista d’Etnologia de Catalunya sota el títol genèric “Anthropology and Ethnological Heritage: a current view from Catalonia“. Es tracta d’un número especial íntegrament en anglès, confegit a partir d’articles publicats originalment en català en números anteriors. En concret, la compilació reuneix quinze articles de temàtica diversa més un d’inèdit sobre els centres d’estudi dels Països Catalans. Aquesta acció té per objectiu aconseguir un major ressò, entre el públic no catalanolector, tant de la recerca etnològica com de les reflexions antropològiques vessades en els successius números de la revista, la qual es ve publicant de manera ininterrompuda des de l’any 1992.

Sumari (tant la imatge com els títols estan enllaçats als continguts en línia):

The Ebro Delta cottages: one of the oldest and most unique forms of traditional housing in Catalonia. M. Carme Queralt

Shantytowns in the city of Barcelona: Can Valero, La Perona and El Carmel. Xavi Camino Vallhonrat, Òscar Casasayas Garbí, Flora Muñoz Romero, Pilar Diaz Giner, Max Díaz Molinaro, Mercè Tatjer Mir, Cristina Larrea Killinger

Deixa un comentari