I Congrés Internacional de Sociologia i Antropologia del Turisme

Sota el lema: “La mirada socioantropológica del turismo: escenario, actores, potencialidades y retos”

Data: 3-4/3/2016

Organitza: Universidad de Granada

Data límit enviament comunicacions: 15/12/2015

Aquest congrés es proposa com a fita crear un marc de trobada, debat, anàlisi i reflexió sobre els fonaments teòrics i metodològics, les realitats, les tendències i les estratègies d’ investigació relatives  al turisme des d’una perspectiva sociològica i antropològica. Per tal es reuniran especialistes internacionals en sociologia i antropologia del turisme durant els dies 3  i  4 de març de 2016 a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada.

El resultat d’aquesta trobada quedarà plasmada a la publicació d’ una selecció de contribucions cièntífiques, en diverses revistes de prestigi en

l’ àmbit del turisme i de les ciències socials.

Més informació:  http://congresosocioloantropoturismo.com

Deixa un comentari