Publicades les bases específiques de les subvencions de cultura popular i patrimoni etnològic 2016

Han estat publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per aquest any 2016. Aquest text estableix les línies de subvenció que es convocaran aquest any i defineix aspectes importants sobre l’objecte i la despesa subvencionable, les persones que s’hi poden acollir, els requisits que han de reunir les sol·licituds, la documentació a presentar, els criteris de valoració dels projectes presentats, etc. Enguany hi ha les següents vuit línies d’ajuts:

  • Producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana
  • A federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana
  • Producció i edició de llibres i de fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana
  • Desplaçaments fora de Catalunya per fer activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana
  • Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional
  • Activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana
  • Activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense finalitat de lucre
  • Activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya

Us recordem que també podeu consultar les bases generals dels ajuts i que properament es publicaran les convocatòries d’aquestes línies de subvencions, és a dir, els terminis de presentació de les sol·licituds i la dotació pressupostària de cada línia.

Deixa un comentari