Racisme, fonamentalisme cultural i serveis socials

erapi-web-cabecera-100px

Curs «RACISMO, FUNDAMENTALISMO CULTURAL Y SERVICIOS SOCIALES» (4 h)
Professor: Dr. Enrique Santamaría

Dates: 18 de maig de 2016 – Horari: 9:30 a 13:30 h
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer, de l’Institut d’Estudis Catalans, c/ del Carme, n. 47, Barcelona.

Organitzen: ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Grup de treball en “Socioantropologia dels mons contemporanis” de l’Institut Català d’Antropologia (ICA)

CONTINGUTS (el curs es farà en castellà)
En les últimes dècades, en estreta relació amb tots els canvis socials esdevinguts, i especialment amb aquells vinculats als desplaçaments poblacionals, assistim a la revitalització i recomposició de tot un conjunt de pràctiques i retòriques socialment discriminatòries i excloents. Entre aquestes pràctiques i retòriques cal destacar les racistes i les fonamentalistes culturals.
El curs pretén, partint de la clarificació conceptual de les mateixes, de la seva especificitat, complementarietat i incidència social, analitzar la manera en què es manifesten i prenen cos en l’àmbit dels serveis socials. Si ben no ens cap dubte que aquest constitueix un àmbit fonamental per combatre-les, tampoc es pot ignorar que en ell es manifesten de manera més o menys explícita. El curs aspira, per tant, a constituir-se en un espai de reflexió —i en la mesura del possible d’autoreflexió— per contestar i eradicar aquestes pràctiques i retòriques a nivell general, i entre els i les treballadores socials en particular. Part del convenciment que les troballes teòriques i empíriques de les ciències socials, confrontades a les experiències i reflexions dels actors socials, poden resultar capitals en la conformació de pràctiques i discursos més crítics i autoconscients, ajudant així a equipar millor les pràctiques i discursos antiracistes i interculturals.

[Inscripció curs] “Racismo, fundamentalismo cultural y servicios sociales”

* Necessari

Dades personals / Datos personales

Duració: 4 hores Professor: Enrique Santamaría Data: 18 de maig de 2016 – Horari: 9:30 – 13:30 h Lloc: Sala Nicolau d’Olwer, Institut d’Estudis Catalans, c/ del Carme, n. 47, (08001) Barcelona.
Nom i cognoms / Nombre y apellidos *
Correu electrónic / Correo electrónico *
Telefon / Teléfono *
Professió, institució i/o entitat / Profesión, institución y/o entidad *
De quina manera has tingut coneixement del curs? / ¿De qué manera has tenido conocimiento del curso?
Inscripció / Inscripción *
  • 25 € (Socis i sòcies de l’ICA, estudiants, aturats i jubilats)
  • 30 € (General)

Forma de pagament / Forma de pago

Transferència bancària al compte Caixa d’Enginyers ES57 3025 0001 11 1433507813, indicant el vostre nom i cognoms així com el títol del curs. També es pot fer el pagament en efectiu a la secretaria de l’Institut Català d’Antropologia (ICA): c/ Casp, nº 43, baixos 1ª – (ECOS Grup Cooperatiu) Barcelona 08010; en aquest segon cas es recomana trucar abans de passar al tel: 93 171 37 70. Per qualsevol dubte envieu un correu a: grupo.erapi@gmail.com Transferencia bancaria a la cuenta Caixa d’Enginyers ES57 3025 0001 11 1433507813, indicando vuestro nombre y apellidos así como el título del curso. También se puede hacer el pago en efectivo en la secretaría del Institut Català d’Antropologia (ICA): c/ Casp, nº 43, bajos 1ª – (ECOS Grup Cooperatiu) Barcelona 08010; en este segundo caso se recomienda llamar antes de pasar al tel.: 93 171 37 70. Para cualquier duda enviad un correo a: grupo.erapi@gmail.com

Organitzen / Organizan

ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Grup de treball en “Socioantropologia dels mons contemporanis” de l’Institut Català d’Antropologia (ICA).

Col·labora / Colabora

Institut d’Estudis Catalans (IEC)

Deixa un comentari