Crida a la participació a la Revista d’Etnologia de Catalunya

dibuix

 

 

La Revista d’Etnologia de Catalunya és una publicació periòdica, d’accés obert, dedicada a la difusió de la recerca, la teoria i les experiències dels investigadors/es i dels col·lectius d’estudiosos de l’etnologia i l’antropologia social i cultural a Catalunya. Amb el número 42, que es publicarà l’any 2017, la revista inicia una nova etapa amb un una Direcció i un Comitè editorial renovats, i amb un noves normes i criteris de publicació i avaluació dels articles. Així, els propers números de la revista contindran els següents apartats:

  • Dossier Monogràfic: conjunt d’articles sobre una temàtica determinada pels òrgans directors de la revista i que inclou aportacions d’experts en la matèria d’arreu del món.
  • Miscel·làniaarticles científics de l’àmbit general de l’etnologia i l’antropologia social i cultural.
  • Recerques Etnològiques: recull d’articles sobre recerques dutes a terme a Catalunya.
  • Crònica: apartat que ofereix informacions diverses sobre associacions i entitats relacionades amb l’estudi, la promoció i la difusió del patrimoni etnològic i la museografia, així com cròniques de congressos o ressenyes de publicacions.

Fem la crida a la presentació de propostes d’articles per als aparats Miscel·lània, Recerques Etnològiques i Crònica.

Enviament de propostes: Les propostes es poden presentar tant en llengua catalana, castellana com anglesa i contindran un resum el màxim detallat possible dels objectius i la temàtica de l’article. Han de tenir una extensió no superior a 500 paraules, i han d’incloure el nom de l’autor/a o autors/es, així com l’adreça de correu electrònic, un breu perfil acadèmic i/o professional i el nom de la institució científica a la qual pertany/en, si s’escau.

Les propostes s’hauran de fer arribar en format PDF a l’adreça de correu rec@gencat.cat, indicant a l’assumpte “REC 42 + apartat de la revista

Terminis: Les propostes d’articles es podran enviar fins el 25 de febrer del 2017 

Posteriorment, les propostes passaran un procés d’avaluació i s’informarà de la seva acceptació o no; les propostes acceptades hauran de donar lloc als articles en qüestió, que seran sotmesos a un procés d’avaluació per parells, seguint les normes per a la presentació d’originals i en els terminis que s’indicaran en el seu moment.

Més informació: Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals.

Una resposta a “Crida a la participació a la Revista d’Etnologia de Catalunya

Deixa un comentari