Difusió del paper de la dona en la pesca marítima

En el marc del projecte “El mar, la mar” impulsat pel Museu de la Pesca al llarg del 2019 per posar èmfasi en les qüestions de gènere, des de Documare, centre de documentació de la pesca i el mar, s’ha treballat en la creació d’una llista de distribució per aplegar i difondre enregistraments audiovisuals de caràcter etnogràfic, centrats en el paper de la dona en el món de la pesca i el peix a l’Empordà marítim. L’objectiu és donar visibilitat en l’àmbit de la societat digital al col·lectiu de les dones de mar, des d’una perspectiva de passat però també de present.

A partir dels fons d’audiovisuals generats per les accions i activitats del Museu de la Pesca, s’està duent a terme una selecció, masterització i publicació al canal de Youtube de clips de vídeo, breus, protagonitzats per diferents dones. Es difondran sota l’etiqueta #veusfemenines a través dels perfils del @museudelapesca, tot buscant la seva compartició i viralització en l’àmbit del litoral català. La llista de distribució ja compta amb els primer vídeos, una quantitat que anirà augmentat al llarg del 2020.

Les seleccions també s’incorporaràn a la pantalla interactiva ubicada a l’exposició permanent del Museu de la Pesca, un element més per enriquir la visita i l’experiència amb el patrimoni etnològic.

Deixa un comentari