20 anys de la revista “Pedra seca” (2000-2020)

Al desembre del 2000 es va publicar un número zero de la revista “Pedra Seca”. El número 1 ho seria el setembre del 2001. S’iniciava un llarg recorregut que aportaria informacions sobre la pedra seca i les seves activitats, en uns anys en que no era fàcil aconseguir-ne.

Normalment s’editen dos extensos números a l’any (l’abril i l’octubre) i en paral·lel es complementen amb el “Full Informatiu de la revista Pedra Seca” (nou números a l’any). Fins ara s’han publicat 41 números de “Pedra Seca” i 172 del “Full Informatiu”. Aquest darrer informa dels esdeveniments de l’actualitat de la pedra seca; a més incorpora, a cada número, una ruta específica de pedra seca d’algun municipi. Ja s’han publicat 107 rutes. Cada ruta descriu un recorregut d’unes 8 a 10 barraques, indicades en un plànol, i amb la indicació de la numeració de Wikipedra i les coordenades UTM de cada una d’elles.

Fins el número 25 es publicava tan sols en paper, a partir d’aleshores també és digital.

Us podeu subscriure a: http://www.edatmitjana.cat/web/revista-pedra-seca/

Deixa un comentari