Plantes medicinals de Catalunya

El llibre “Plantes medicinals de Catalunya” és fruit del treball d’investigació que els autors, del grup de recerca en EtnoBioFiC (UB i IBB, Ajuntament de Barcelona), estan duent a terme des de fa temps als territoris de llengua catalana. S’hi transmet només allò que s’ha recollit de primera mà, mitjançant entrevistes a uns 2.600 informants que conserven els usos populars i tradicionals de les plantes medicinals. Cada herba remeiera està il·lustrada amb una fotografia per a reconeixer-la fàcilment. El llibre és completat per un índex de noms populars i llur equivalència amb els científics, i per un glossari de termes mèdics i biològics. L’objectiu d’aquest llibre és el de salvaguardar i difondre un saber tradicional sobre les principals plantes medicinals.

Un llibre de 224 pàgines amb 32 làmines a color on queda recollit el coneixement popular de 50 plantes medicinals.

Edició: Farell Editors

ISBN: 978-84-17116-29-3

Més informació: https://farelleditors.cat/producte/plantes-medicinals-de-catalunya/

Deixa un comentari