La cultura popular segons Gramsci

GRAMSCI, Antonio (1891-1937) ¿Qué es la cultura popular? València, Publicacions de la Universitat de València, 2011.

El llibre recull una nova selecció i traducció dels “Quaderns de la presó” d’Antonio Gramsci, al voltant de la cultura popular: el folklore, la religió, el teatre, el periodisme, la novel·la… La compilació compta amb una documentada introducció que justifica la vigència de les nombroses reflexions que sobre aquest tema va fer aquest referent del marxisme del segle XX. L’edició ha corregut a càrrec d’Anaclet Pons i Justo Serna, ambdós professors d’Història Contemporània de la Universitat de València especialitzats en historiografia i història cultural.

Fitxa tècnica del llibre

Etnografies contemporànies

Francisco Ferrándiz. Etnografías contemporáneas. Anclajes, métodos y claves para el futuro. Barcelona: Editorial Anthropos, 2011, 271p.

Aquest llibre, pensat per a joves investigadors que s’inicien en l’antropologia i en els seus mètodes, proposa un recorregut per el laberint d’experiències i coneixements que és la etnografia, posant l’èmfasi en la naturalesa, versatilitat i límits del treball de camp i del procés d’escriptura. El llibre defensa el rigor però també la flexibilitat de l’etnografia per adaptar-se de forma creativa a les noves realitats socials en un món globalitzat on els escenaris d’investigació es multipliquen, els actors socials es deslocalitzen les noves tecnologies han transformat l’experiència i percepció del món, i la producció, circulació i consum de coneixement s’ha diversificat enormement. El capítol final apunta cap alguns dels nous escenaris de frontera de l’etnografia, especialment l’estudi etnogràfic de les violències. Amb tot, el llibre no és exhaustiu ni pretén ser un manual d’investigació a l’ús, sinó un espai obert capaç de generar debat des d’una perspectiva històrica.