Euskal Hiria

Andeka Larrea (Coord.) Euskal Hiria: Reflexión sobre la ciudad y las ciudades vascas. Bilbao: Ediciómes Liburuak, 2012, 335 p.

Què és Euskal hiria? Una vaga metàfora literària sobre les identitats urbanes de Euskal Herria? Un projecte institucional que aposta per la creació d’una regió urbana basca de ciutats interconnectades per l’alta velocitat? Una metròpoli basca global? El somni de concòrdia social d’un poeta il·lustrat? Aquest llibre col·lectiu s’ha intentat respondre a totes aquestes preguntes des de l’anàlisi dels canvis espacials, socials, econòmics i polítics de la història recent de les ciutats a Euskal Herria. Només una aproximació que estigui atenta a les mutacions espacials i socials a la ciutat contemporània pot contribuir a entendre l’aposta per la Ciutat Basca Global.

Deixa un comentari