El Sant del dia

Presentat com un calendari de bloc, on cada dia de l’any hi té dedicada una fulla amb un text al·lusiu al sant que se celebra, l’autor ens mostra les tradicions populars més lligades a les festes de caire religiós cristià, sempre buscant el seu origen ancestral i, per tant, llegendari i/o pagà; presenta de forma amena aspectes del santoral del dia, sense obviar la crítica constructiva i les seves contradiccions; en definitiva, ens mostra els ritus i les manifestacions populars com a portadores de valors i civilització, i, per tant, d’interés per actualitzar la memòria col·lectiva que ens cohesiona i ens dóna sentit com a poble.

En El Sant del dia, espigolant en costums ancestrals o més recents, Alfons Llorenç proposa reflexions per a cada dia de l’any. Sense descartar les vides reals dels sants, tot i que no d’una manera plana, va fent capbussades en els nostres orígens.

Premi de la crítica dels escriptors valencians.

Edita: Edicions del Bullent, Picanya. Farga Monogràfica, vol. 34
Pàgines: 400
ISBN: 9788499040813
Núm. EAN: 9788499040813

Deixa un comentari