Llibre digital gratuït sobre participació en salut

VV.AA. Coordinat per Eva Fernández Lamelas i Carme Vega Monteagudo.  Participación en salud: estragegias individuales y colectivas frente a los procesos de salud, enfermedad, atención. Edicions San Juan de Dios-Campus Docent

Es pot descarregar de forma gratuïta en el següent enllaç:

http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/

El llibre compte amb la participació de diferents antropòlogues i antropòlegs com Carme Vega, Joan Muela, Vanessa Gaibar i Eva Fernández.

Deixa un comentari