Diccionari de sants històrics catalans

El Diccionari de sants històrics catalans ofereix un recull exhaustiu de biografies de les santes i els sants que han viscut a Catalunya, des dels màrtirs de l’antiguitat fins als més recents. L’obra reflecteix, així mateix, aspectes relacionats amb la devoció de cada sant, amb la cultura popular i amb l’art (els seus atributs principals i propostes de visita al patrimoni arquitectònic que se li relaciona). El llibre és, també, una via d’entrada a la història i les tradicions populars catalanes. El seu autor, Joan Arimany, ha estat becat en diverses ocasions pel CPCPTC per a realitzar recerques relacionades amb la religiositat popular a la seva població, Manlleu: sobre les capelletes de carrer o fornícules (2005), sobre les capelletes de visita domiciliària (2006) i sobre la festa dels Tonis (2010).  L’any 2009, fruit de les dues primeres recerques, va publicar Devoció, festa i veïnat: capelletes de carrer i capelletes de visita domiciliària a Manlleu. El Diccionari de sants històrics catalans es presenta el 15 de desembre.

Lloc:  Biblioteca Municipal de Manlleu. Baixa Cortada, 1, 1r, Manlleu

Data: dijous 15 de desembre de 2011, a les 20.00 h

Informació: Farell Editors. Tel. 938 333 325farell@farelleditors.cat

Nota de premsa

Targeta d’invitació a la presentació

Deixa un comentari