L'Antropologia social a l'educació secundària

JORNADA “L’ANTROPOLOGIA SOCIAL A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÉS ENLLÀ DE LA IMMIGRACIÓ”


Divendres, 22 de novembre de 2013

Lloc Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme 47, Barcelona


Organitza

Institut Català d’Antropologia (ICA), Associació Catalana de Professionals de l’Antropologia (ACPA)

Col·labora

Departament d’Antropologia Social i Cultural (UAB), Departament d’Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica (UB), Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social (URV), Estudis d’Arts i Humanitats (UOC)

Amb el suport de

Institut Ramón Muntaner (IRMU), Direcció General de Cultura Popular i Tradicional del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Catalans (IEC)

Inscripcions

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al següent enllaç: http://goo.gl/mEHjqm

Més informació

ICAsecretaria@antropologia.catACPAacpa@antropologia.cat
Tel. 93 410 37 77 (horari d’informació i atenció al públic: laborables, de 10 a 14 h)


Presentació

Al món contemporani, l’Antropologia Social ha esdevingut una disciplina de caire bàsic, transversal i fonamental, de la mateixa manera que ho foren l’estudi dels clàssics i la història per a les generacions anteriors, de manera que l’interès de tenir-ne coneixements va molt més enllà de l’estricte àmbit professional. No només perquè els seus continguts ens ajuden a entendre’ns a nosaltres mateixos com a éssers socials i culturals que som, sinó perquè moltes de les problemàtiques que estudia tenen una incidència directa amb preocupacions força actuals de la nostra societat. Però tot i la importància de l’antropologia, i a diferència d’altres països, aquest àmbit de coneixement no té una presència clara i ben definid a ni als plans d’estudi d’educació secundària obligatòria i batxillerat ni en altres nivells o àmbits curriculars de les institucions educatives de Catalunya.

L’objectiu d’aquesta jornada és compartir i debatre experiències d’incorporació de l’antropologia social a l’educació secundària d’altres comunitats autònomes i reflexionar, al fil d’algunes consideracions teòriques i crítiques sobre el seu paper, les seves possibilitats i els seus límits. Alhora es vol donar una perspectiva de l’antropologia social i cultural a l’educació secundària més àmplia, que es descentri de la immigració i la interculturalitat, àmbits amb els que sovint s’associa la disciplina antropològica i amb els que, lògicament, es treballa però que no exhaureixen les possibilitats que ofereix l’antropologia social i cultural, tant en la millora de la comprensió de la institució escolar com dels models de rel ació i de les dialèctiques d’identitat que s’hi generen.

Destinataris

Antropòlogues i antropòlegs, professorat de secundària, personal docent i professionals dels diferents serveis educatius de Catalunya, responsables i experts/es en educació secundària i ensenyament superior, estudiants.
PROGRAMA

MATÍ:

8.30-9.00h Inici de la Jornada, recepció de participants i recollida de documentació

9.00-9.15h Inauguració de la Jornada a càrrec de la Sra. Teresa Pijoan, directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pendent de confirmació)

9:15-9:45h Presentació de la Jornada a càrrec de la Dra. Verena Stolcke, presidenta de l’Institut Català d’Antropologia (ICA) i la Dra. Aurora González, presidenta de l’Associació Catalana de Professionals de l’Antropologia (ACPA)

9:45-10:45h ¿Antropología en educación secundaria?
Ponent: Angel Díaz de Rada Brun (UNED)

10:45-11:30 PAUSA

11:30-13:30 Taula rodona: Experiències d’Antropologia a l’ensenyament secundari. l’experiència galega (Nieves Herrero, Universidad de Santiago de Compostela), l’experiència madrilenya (Julián López, UNED)
Modera: Pepi Soto, Universitat Autònoma de Barcelona

13.30-14.00 Debat

TARDA:

15:30-17.30 Grups de discussió. L’objectiu és establir continuïtats entre les aportacions dels ponents i les realitats professionals de les persones participants

17.30-18.30 Sessió plenària. Conclusions dels grups de discussió. Debat. Creació Comissió de Continuïtat

18:30 Clausura


Leave a Reply