Economies quotidianes

Susana Narotzky (ed.). Economías cotidianas, economías sociales, economias sostenibles. Barcelona: Icaria: Institut Català d’Antropologia, 2013 [Icaria Antropologia; 23]

Més enllà de l’economia dels economistes, la gent corrent viu i pren decisions guiada per una infinitat de raons afectives, morals, socials, polítiques o simplement d’oportunitat. Aquestes economies quotidianes tenen aspectes positius i negatius que repercuteixen en el benestar de les persones i en el conjunt de l’organització econòmica. De vegades es descriuen com tradicionals, de vegades com alternatives i altres vegades com respostes a la penúria. Els casos exposats en el llibre mostren diversos aspectes d’aquestes economies en llocs diferents del món per tal d’esbrinar el seu potencial transformador.

El treball etnogràfic en què es basen els casos exposats suposa viure en la realitat quotidiana que s’intenta estudiar. Això permet observar de prop com es prenen les decisions de tipus econòmic, decisions que gairebé mai són només econòmiques.  Així podrem analitzar en profunditat com les pràctiques econòmiques estan inserides en una infinitat d’obligacions morals, socials i culturals sense les quals no són possibles ni es poden entendre.  Aquesta col·lecció d’articles és el resultat del treball de diversos antropòlegs i antropòlogues membres del Grup d’Estudis de Reciprocitat de la Universitat de Barcelona, coordinat per Susana Narotzky.

Deixa un comentari