Antropologia i Consultoria de les Orgnitzacions

Taller “Antropologia i Consultoria de les Organitzacions” a Tarragona

Data: 30/01/2014 al 27/02/2014

Organitza: Associació Catalana de Professionals de l’Antropologia (ACPA). Col·labora: Institut Català d’Antropologia (ICA), Departament d’Antropologia, Filososfia i Treball Social de la URV, Institut Tarragonès d’Antropologia (ITA)

Professora: Helena Güell (Grup Sural)
Durada: 5 sessions
Sessions: 30 de gener, 6, 13, 20 i 27 de febrer de 2014 de 16h a 19h
Dedicació: 15 hores presencials repartides en 5 sessions de 3 hores (una per setmana), 60 hores de treball autònom tutelat. Total dedicació al taller: 75 hores
Preu alumne: 100€
Socis/es ACPA, estudiants o aturats: 50% descompte
Lloc: Aula 419, Universitat Rovira i Virgili, Campus Catalunya. Edifici A2, 4a planta. Av. De Catalunya 35, 43002 Tarragona.
Es lliurarà certificat d’assistència (amb un mínim del 80% d’assistència)

Inscripcions a: http://goo.gl/KfmDLx
Places limitades (mínim de 10 persones inscrites per realitzar el taller)

Informacióacpa@antropologia.cat, Tel 93 410 37 77

http://acpantropologia.blogspot.com.es/

Introducció

En aquest taller els practicants realitzaran el cicle de les diferents etapes de la consultoria fins el punt de tenir serveis i projectes per presentar al client. Podran experimentar com el conjunt de coneixements adquirits al llarg de la carrera són aplicables a l’activitat professional de consultoria a les organitzacions.

Objectius

Objectiu general
· Capacitar als practicants per a introduir-se en l’àmbit laboral de la consultoria de les organitzacions

Objectiu específic:
· Recerca de les necessitats de desenvolupament i/o canvi en una organització
· Dissenyar accions d’intervencions de desenvolupament en l’àrea de comunicació, liderat i habilitats socials en una organització
· Documentar l’estat actual d’una organització
· Analitzar les experiències dels treballadors d’una organització, abans, durant i després de la intervenció
· Generar una proposta de serveis de consultoria per uns clients

Objectius concrets
· Aprendre a detectar les necessitats de desenvolupament i o canvi organitzacional
· Aprendre a investigar les propostes que s’ofereixen actualment al mercat i els mètodes de treball dominants
· Aprendre vocabulari específic de la consultoria: treball per competències, avaluació de la transferència, gestió del canvi, estudis de necessitats, etc
· Aprendre a actuar i dissenyar intervencions en les organitzacions en grups professionals:administratius, tècnics, directius
· Aprendre a contactar amb clients potencials
· Presentar propostes de serveis de consultoria

Temari

· La detecció de necessitats de l’organització
· Estudi de la cultura del treball de l’organització i la seva trajectòria
· Investigació de les propostes existents al mercat i qué aporta d’específic la mirada antropològica
· L’estudi del mercat de la consultoria de les organitzacions, com arribar al client final
· Disseny d’intervencions en les organitzacions
· Tècniques d’intervenció
· Metodologies d’avaluació de l’impacte de les accions realitzades
· Redacció i disseny de propostes de serveis amb identitat

Organització del taller

El taller s’organitza al voltant d’una experiència pràctica. Els practicants treballen autònomament i, un cop per setmana, es coordinen, comparteixen i comenten les seves experiències amb el professional que guia i orienta l’activitat de la propera sessió.

Avaluació

Per aconseguir la certificació del taller, els practicants han de demostrar que han assistit al taller, que han fet un treball personal, un treball de camp, i un treball en equip.

Deixa un comentari