Reedició d'un clàssic sobre la festa dels toros

Manuel Delgado, De la muerte de un dios. La fiesta de los toros en el universo simbólico de la cultura popular. Barcelona: Ed. Bellaterra, 2014, 343 p.

Reedició de De la muerte de un dios, una proposta seriosa i rigorosa de clarificació del que van ser i són encara els ritus de sacrifici del toro a Espanya. Lluny del tractament acrític o evasivament artístic a què sovint se li sotmet, la mort ritual del toro expressa un dens discurs simbòlic en què les categories relatives al sexe, a la mort i al sagrat ocupen el lloc central. Aquest tipus de rituals, la condició religiosa apareix sovint explícita, són abordats aquí com formes poderoses d’acció social i com a vehicle de manifestació d’una ideologia cultural aliena a l’oficial. La inserció d’aquest ritual de la mort del toro a les formes de vida de les classes populars i en el seu particular univers simbòlic és, a la vegada, la clau de la seva gramàtica i també la justificació última de la secular obstinació per neutralitzar la festa

Deixa un comentari